Covid 19:Najnovejše informacije o potovanjih in nasvetitukaj.

Dopust na Hrvaškem z Adrialinom

splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za rezervacije s popolnim plačilom na lokaciji samiNaloži PDF-verzijo

Stanje: 30.05.2016

Naslednji pogoji urejajo pravno razmerje med vami kot stranko in podjetjem Adrialin GmbH (v nadaljevanju imenovanim ADRIALIN) in so sestavni del pogodbe o posredovanju. Pri postopku rezervacije se besedilo pogodbe ne shrani. Splošne določbe poslovanja, ki so vam na voljo v pdf. formatu si lahko shranite sami.

1. Položaj podjetja Adrialin in pravno razmerje

1.1. Če ste rezervirali namestitev s polnim plačilom na lokaciji sami, potem podjetje ADRIALIN tega potovanja na organizira v lastni odgovornosti v smislu pravnih določil za potovanja in nastopa kot posrednik potovanja med vami in izvajalcem storitve. Na takšnem položaju jamčimo za pravilno posredovanje storitev potovanja, ponujenih na našem potovalnem portalu v skladu z zakonskimi določili in predloženimi pogoji posredovanja. Iz tega izhajajo medsebojne pravice in obveznosti med ADRIALIN in vami.

1.2. Z rezervacijo ponujate ustreznemu izvajalcu storitve obvezujočo sklenitev pogodbe o namestitvi. Medsebojne pravice in obveznosti med vami in izvajalcem storitve izhajajo iz zakonskih določil in njegovih splošnih pogojev poslovanja, ki so navedeni v postopku rezervacije in so potrjeni z vaše strani. V teh boste med drugim našli tudi pomembna določila za plačilo cene potovanja in za odpoved potovanja.

2. Naročilo za posredovanje

2.1. Rezervacijo lahko izvedejo polnoletne osebe v pisni obliki, ustno, po telefonu ali preko spleta. Z vašo rezervacijo naročate pri Adrialinu zagotovitev namestitve pri ustreznem izvajalcu storitve. Pri tem ponujate ustreznemu izvajalcu storitve obvezujočo sklenitev pogodbe.

2.2. ADRIALIN jamči samo za pravilno posredovanje rezevirane storitve, ne pa tudi za izvedbo te. to je sestavni del pogodbe med vami in ustreznim izvajalcem storitve.

2.3. Pri rezervaciji rade volje upoštevamo želje strank in jih posredujemo naprej izvajalcu storitve. Prosimo pa, da vsekakor upoštevate, da ne ADRIALIN in tudi izvajalec storitve ne moreta prevzeti garancije za njihovo izpolnitev.

2.4. Za izpolnitev pogodbe o posredovanju nas pooblaščate, da ustrezna pojasnila posredujemo v vašem imenu ustreznemu izvajalcu storitve. To velja še posebej tudi za spremembe rezervacije ali odpovedi po vašem naročilu.

3. Preverjanje in popravek podatkov rezervacije

3.1. Kot potnik ste dolžni, da se pred klikom na polje Obvezujoča rezervacija prepričate, da so podatki o potovanju in vaši osebni podatki resnični in pravilni.

3.2. Po vaši rezervaciji boste prejeli potrdilo o rezervaciji s povzetkom vaše rezervacije in vaših podatkov. Tudi tukaj se ponovno obvezujete, da boste podatke po prejemu preverili in nas v primeru neskladij nemudoma obvestili, da lahko izvedemo takojšen popravek.

3.3. V primeru kasnejše spremembe lahko upravljavci zaračunajo dodatne stroške za katere vas bomo bremenili.

4. Izvedba plačila

4.1. Izvajalec storitve bo na kraju samem izstavil račun za rezervirane storitve.

4.2. Plačilo cene potovanja se izvede na kraju samem v lokalni valuti Kuna po ustreznem dnevnem tečaju.

5. Spremembe obstoječih rezervacij

5.1. Če so možne spremembe obstoječe rezervacije in pod katerimi pogoji, je urejeno v splošnih pogojih poslovanja izvajalca storitve.

5.2. Zapadli stroški spremembe rezervacije ali stroški odpovedi so odvisni od splošnih pogojev poslovanja izvajalca storitve.

5.3. Želje za spremembo rezervacije bomo rade volje posredovali za vas našemu izvajalcu storitve. Zaradi dokazljivosti za obe strani vam priporočamo, da nam vašo željo po spremembi posredujete v pisni obliki.

6. Odpoved potovanja in predčasna prekinitev potovanja

6.1. Kot potnik lahko kadarkoli pred nastopom potovanja odstopite od rezervacije. Praviloma zaračunavajo izvajalci storitev v takšnih primerih stroške odpovedi. Višina morebitnih stroškov v primeru odpovedi potovanja je odvisna od ustreznih pogojev poslovanja izvajalca storitve.

6.2. Odpoved lahko izvedete preko nas. Sicer odpoved ni vezana na določeno obliko, vendar pa kljub temu priporočamo, da zaradi dokazljivosti za obe strani, posredujete odpoved vašega potovanja v pisni obliki. Za odpoved potovanja je merodajen prejem izjave o odstopu.

6.3. Priporočamo vam sklenitev zavarovanja odpovedi potovanja, ki v primeru odpovedi prevzema stroške v skladu s svojimi določili.

6.4. V primeru predčasne prekinitve potovanja izvajalec storitve praviloma ne povrne neizkoriščenih storitev. Tukaj priporočamo sklenitev zavarovanja prekinitve potovanja.

7. Potovalne storitve

7.1. Vrsta in obseg pogodbeno določenih storitev potovanja sta odvisna od opisa potovanja in splošnih pogojev poslovanja izvajalca storitev.

7.2. Za izvedbo storitev potovanja je odgovoren izvajalce storitve sam.

8. Jamstvo in zastaranje

8.1. Pri rezervacijah s polnim plačilom na kraju samem nastopa ADRIALIN kot posrednik potovanja. Pogodbeni partner in odgovoren za izvedbo potovalne storitve je nosilec storitve na kraju samem. V tem smislu jamči ADRIALIN v okviru dolžne skrbnosti dobrega gospodarja zgolj za pravilno posredovanje teh storitev.

8.2. Pogodbeno jamstvo ADRIALIN kot posrednika iz pogodbe o posredovanju je za vso škodo stranke, ki ne predstavlja telesnih poškodb, omejeno na trojno ceno potovanja posredovane storitve, v kolikor škoda stranke ADRIALIN ni bila povzročena z namenom ali iz grobe malomarnosti.

8.3. Prosimo vas, da morebitne zahtevke do ADRIALIN uveljavljate nemudoma, vsekakor pa najkasneje en mesec po končanem potovanju.

8.4. Zahtevke za nadomestilo za škode do podjetja ADRIALIN iz posredovanja potovanja, ki ne temeljijo na škodi za življenje, telesa ali zdravja, vključno z zahtevki za odškodnino, ki ne temeljijo na malomarni kršitvi dolžnosti s strani ADRIALIN ali namenski ali malomarni kršitvi dolžnosti zakonitega zastopnika ali njegovega agenta, zastarajo po enem letu. V preostalem veljajo za zastaranje zakonska določila.

8.5. Zahtevki zaradi izvedbe potovalne storitve, ki ni v skladu s pogodbo, je potrebno uveljavljati pri izvajalcu storitve v okviru enega meseca po pogodbeno predvidenem zaključku.

9. Zahteve za vstop, predpisi za cepljenje in carinski predpisi

9.1. Za upoštevanje vseh za izvedbo potovanja pomembnih predpisov za vstop, predpisov za cepljenje in carinskih predpisov ste odgovorni vi sami.

9.2. Prosimo, da si predčasno pridobite informacije o določilih, ki veljajo za vas. Za zagotovitev informacij o veljavnih določilih za vstop je odgovoren organizator. Za nemške državljane so te informacije na voljo na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html). Državljanom drugih držav priporočamo, da si informacije pridobijo pravočasno pri pristojnih veleposlaništvih.

9.3. V kolikor so na tej spletni strani navedene informacije na to temo, potem ADRIALIN ne prevzema nobenega jamstva za popolnost in pravilnost navedb.

9.4. Vse nevšečnosti, še posebej plačilo stroškov odstopa, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh predpisov, gredo v vaše breme.

10. Varstvo podatkov

Informacije na temo varnost podatkov in ravnanje z vašimi osebnimi podatki najdete na naši izjavi o zasebnosti.

11. Končna določila

11.1. Neučinkovitost posameznih določil pogodbe o namestitvi ne pomeni, da so preostala določila ali pogodba o posredovanju neučinkoviti.

11.2. Stranka lahko ADRIALIN toži samo na sedežu podjetja.

11.3. Za tožbe ADRIALIN proti strankam je merodajno stalno bivališče stranke. Za tožbe proti strankam, oz. pogodbenim partnerjem pogodbe o posredovanju, prodajalcem, pravnim osebam javnega ali zasebnega prava ali osebam, ki imajo svoje stalno bivališče ali običajno prebivališče v tujini, ali katerih bivališče ali običajno prebivališče v trenutku vloge tožbe ni znano velja sodna pristojnost sedeža podjetja ADRIALIN.

11.4. Omenjena določila ne veljajo v naslednjih primerih,
a) kadar in če je v zvezi z določili, ki pogodbeno niso pogojena, veljaven mednarodni dogovor, ki se uporablja za potovalno pogodbo med stranko in organizatorjem potovanja in v skladu s katerim ima stranka drugačne koristi ali
b) če se določbe iz pogodbe ne strinjajo z odločbami ki veljajo v državi članu EU, ki ji pripada klijent, velja tista odločba ki je boljša za klijenta

Kakovost strokovnjakov

Sprostite se tako kot več tisoč zadovoljnih strank...

BREZSKRBNA potovanja

 • Podpora tudi med samim potovanjem
 • Garantirane cene
 • Na tisoče zadovoljnih gostov

50 €-GARANCIJE UGODNEJŠE CENE

Več informacij

Član

 • Adrialin je član RDA
 • Adrialin je član DRV

V partnerstvu s

 • Adrialin je partner Hrvaške turistične organizacije

Varno plačevanje

 nakazilo in preostali načini plačila:
PayPal, Bremepis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin po svetu

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE