Impresum

Ponudnik in poslovni partner za vse rezervacije

Adrialin d.o.o.
Krčka 2a

53270 Senj
Kroatien

Spletni naslov in naslov e-pošte

internet: http://www.adrialin.si
E-mail: contact@adrialin.si

Vpis v register

registriran vHandelsgericht Rijeka
pod imenom:
020025972

Pooblaščeni zastopnik podjetja : Josip Sojat

Identifikacijska ševilka za DDV

MWST-Nr.: OIB 41487655993

Podatki o banki

Številka računa: 30 3932 19
Številka banke: 66250030
Naziv banke: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Sophienstraße 1, 76530 Baden-Baden, Deutschland

SWIFT oz. BIC koda banke: SOLADES1BAD
IBAN-številka: DE19 6625 0030 0030 3932 19

Telefonske številke

Telefonska številka: +386 (0)1 777 29 63
Številka faksa: +49 (0)7225 9880-29

Poslovalne ure

ponedeljek - petek 9:00 - 18:00 CET (Srednjeevropski čas )
razen ob praznikih